Αποτελέσματα Εκλογών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18 Ιουλ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συνημμένα: