Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21 Δεκ 2018

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 14.12.2018, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εξελέγη ο κ.  Βαγγελής Θεόδωρος με αναπληρώτριά του την κ. Γεωργιάδου Μαρία.

 

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

 

 

 

 

Πιερράκου Άννα          

Πρόεδρος

Τρικοίλη Ειρήνη

Μέλος

Χατζησταύρου Έλλη

Μέλος