Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών- Τέλεση Αγιασμού

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03 Οκτ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Οι Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλούν  όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Διδακτικό, Διοικητικό προσωπικό και Φοιτητές) την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. να παρευρεθούν στον καθιερωμένο Αγιασμό εν όψει της Νέας Ακαδημαϊκής Χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Είσοδο του Κτιρίου Διοίκησης.

 

Ο Πρύτανης

Καθ. Σπυρίδων Ε. Κίντζιος

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Καθ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

 Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθ. Νικόλαος Δέρκας

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια βίου Εκπαίδευσης

Καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης