Συζήτηση με θέμα: «Στρατηγικές διδασκαλίας σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και μαθησιακή προσβασιμότητα''

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23 Μάιος 2017

Η Επιτροπή Συμβούλων σπουδών φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ του ΓΠΑ και  το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ,  προσκαλούν τα μέλη ΔΕΠ και τα ΕΕΔΙΠ του  Πανεπιστημίου, στην ενημερωτική συζήτηση με θέμα:

«Στρατηγικές διδασκαλίας σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και μαθησιακή προσβασιμότητα''.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, 13:00-15:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Εισηγήτρια: κ. Δροσινού - Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ, ΑμΕΕΑ στο Γ.Δ. του ΓΠΑ.

 

Περίληψη

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθούν σύμφωνα με τις γνωσιοσυμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, θέματα αναφορικά με τις μνημονικές τεχνικές και τρόπους που βοηθούν τους φοιτητές με ΕΕΑ ή και αναπηρίες να θυμούνται,  να μαθαίνουν,  να  οργανώνουν την ατομική μελέτη τους,  να ελέγχουν τις αναγνωστικές επιδόσεις τους πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις εξετάσεις των μαθημάτων.

Σε πρακτικό επίπεδο θα προσεγγιστούν οι  γνωστικές δυσλειτουργίες των φοιτητών  ΕΕΑ ή και η αναπηρία με την ανάλυση γνωστικού έργου, την συστηματική ανατροφοδότηση της μαθησιακής προσβασιμότητας, την άμεση και συχνή μέτρηση της επίδοσης στην εκμάθηση συγκεκριμένης δεξιότητας καθώς και στρατηγικές διδασκαλίας που προάγουν τη γενίκευση και τη διατήρηση των νέων δεξιοτήτων αναφορικά με την συγκράτηση των γνώσεων των μαθημάτων.

 Ακόμη θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα ΣΑΔΕΠΕΑΕ (Στοχευμένων ατομικών δομημένων ενταξιακών  παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) αναφορικά με μνημονικές ασκήσεις πάνω στις ατομικές σημειώσεις μαθημάτων και τον τρόπο συγκράτησης των πληροφοριών είτε αυτός συμβαίνει με χειρόγραφες  σημειώσεις από τον ίδιο το φοιτητή ή με ηλεκτρονικές σημειώσεις από τις διαλέξεις και τις διαφάνειες του καθηγητή.

 

Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ

τηλ.: 210 529 4818
fax:   210 529 4884
e-mail:career@aua.gr
www.career.aua.gr
https://www.facebook.com/career.aua/