Συνάντηση ειδικών της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09 Οκτ 2023 έως Κυριακή 15 Οκτ 2023

Από τη Δευτέρα 9 έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας Ειδικών (EWG 23-12: Expert Working Group) της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ETOEA- Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries: STECF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση αλιευτικών αποθεμάτων στην Αδριατική Θάλασσα, το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας της ΕΤΟΕΑ για το έτος 2023.

Η συνάντηση έχει σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης αποθεμάτων βενθοπελαγικών ειδών στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) για την επιστημονικά τεκμηριωμένη συμβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ετήσιες διαβουλεύσεις που ξεκινούν τον Οκτώβριο και λήγουν τον Δεκέμβριο, με τελικό σκοπό την κατανομή αλιευτικών πόρων και δυνατοτήτων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες: EWG_23-12 - European Commission (europa.eu)

Συνημμένα: