Στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στην κτηνοτροφία

Ημερομηνία: 
Σάββατο 15 Ιουν 2024

Αγαπητές/-οί ,
Στο πλαίσιο του έργου «LIVECLIC – Sustainable Adaptation of Livestock Production to Climate Change» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ Capacity building in Higher Education με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Ιωσήφ Μπιζέλη, σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή ανοιχτού web conference με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Κτηνοτροφία».
Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 15/6/2024 και ώρα 10:00 μέσω της Zoomplatform: https://us06web.zoom.us/j/85719686323?pwd=kVRgzhSpxHVsliggX7DzphAOrQufoD.1
(Meeting ID: 857 1968 6323, Passcode: 792056).
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Για δήλωση συμμετοχής - εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο παρακαλώ επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/PADUuJuEJi4QKx6v5
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο (prosklisi webconference).
Θα χαρούμε για τη συμμετοχή σας!
Φιλικά,
Η Οργανωτική Επιτροπή

Συνημμένα: