Πρόσκληση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ημερομηνία: 
Τρίτη 24 Ιαν 2023

Σας προσκαλούμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης την

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.

                Ο Πρύτανης                                                                      Οι Αντιπρυτάνεις

     

    Καθηγητής, Σπυρίδων Κίντζιος                                     Καθηγητής, Εμμανουήλ Φλεμετάκης

                                                                                           Αναπλ. Καθηγητής, Θωμάς Μπαρτζάνας

                                                                                                         Καθηγήτρια, Ελένη Μήλιου

 

 

 Πέρας προσέλευσης: Ώρα 11:55 π.μ.

 

 

 Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή της διασποράς του SARS-CoV-2