Παρουσίαση του έργου Discreetly Distinct στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Σάββατο 23 Οκτ 2021

 

Στο βόρειο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, παραπλεύρως των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 (ώρες 17:30-19:00) θα παρουσιαστεί το έργο Discreetly Distinct.

Η ιδέα του έργου ανακύπτει μέσα από συνομιλία της βιολογίας και χορογραφίας- πεδία γνώσης της χορογράφου Μαριέλας Νέστορα- προτείνοντας μια “μοριακή χορογραφία”. Οι διαδικασίες και μέθοδοι δημιουργίας του έργου εφαρμόζουν βασικές λειτουργίες της μοριακής γενετικής στην κίνηση αλλά και από την αντίληψη του ‘μοριακού’ μέσα από τη σκέψη του φιλόσοφου Gilles Deleuze.

 Η παραγωγή εντάσσεται στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της έρευνας που κινητοποιείται από την επείγουσα αναθεώρηση της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον και έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού 2020-21. 

 Η παράσταση χορού Discreetly Distinct λαμβάνει χώρα σε εστίες φυσικού περιβάλλοντος στον αστικό ιστό και εκτείνεται χρονικά από την έναρξη της δύσης του ηλίου μέχρι να νυχτώσει. Σε διαδικασίες που πραγματεύονται τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο ταυτόχρονα, πέντε ερμηνευτές κινούνται σε έναν κόσμο συνεχών εναλλαγών, με το κοινό να κινείται περιμετρικά γύρω τους. 

Το εφήμερο σύστημα συνύπαρξης που δημιουργείται συμπράττει με τον χορό της αντίληψης και οπτικής του κάθε θεατή που καλείται να δώσει την προσοχή του σε διακριτικές αλλά ευδιάκριτες αλλαγές. Που εστιάζει, πως εµπλέκεται κιναισθητικά στο παραστασιακό συµβάν, πως προσλαμβάνει τον χορό? Πως καλλιεργείται η δυνατότητα παρατήρησης διακυµάνσεων, διαφορών και συσχετίσεων?

Η σταδιακή µείωση του φυσικού φωτός επιτάσσει την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων-όχι μόνο της όρασης- προσκαλώντας μια διαφορετική αναγνώριση του χώρου που μοιραζόμαστε. Μια συνθήκη που αναδεικνύει το Discreetly Distinct ως μια εμπειρία αλλά και ως μια παράσταση-σύναξη διαφορετικών ειδών.

 

Για κρατήσεις: DiscreetlyDistinct.YELP@gmail.com