"Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος TRUE του HORIZON2020

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20 Απρ 2018

Tο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για τα Ψυχανθή (ELIN: European Legume Innovation Network) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε μία πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τα ψυχανθή την οποία διοργανώνουν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος TRUE του HORIZON2020.

Κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, μία για θέματα διακίνησης των ψυχανθών (αγορές) και μία για θέματα πολιτικών σχετικά με την αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης και κατανάλωσης των ψυχανθών. Στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας μπορείτε να λάβετε τον λόγο και να εκφράσετε τις απόψεις σας ή να θέσετε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την αλυσίδα παραγωγής – διακίνησης και κατανάλωσης των ψυχανθών.

 Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα .

Συνημμένα: