Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23 Μάιος 2019
Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας; Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία; Υπάρχει τρόπος ο πρωτογενής τομέας να γίνει «ανθεκτικότερος», να εξελιχθεί και να συνεχίσει να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα τροφής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Και τέλος, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της open-access διδασκαλίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής; Σας περιμένουμε για να απαντήσουμε μαζί σε αυτά ερωτήματα.

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

 Συνεδριακό Αμφιθέατρο,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Πέμπτη, 23/05/2019 10:00 – 12:40