Ημερίδα με τίτλο: «Integrated and innovative precision agriculture strategies to monitor vineyard management and grape diseases”

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 16 Σεπ 2019

Tο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα OchraVine Control (https://www.ochravine.eu/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Integrated and innovative precision agriculture strategies to monitor vineyard management and grape diseases” όπου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές οι οποίοι θα ενημερώσουν το κοινό για σημαντικά σύγχρονα ζητήματα σχετικά με την καλλιέργεια και τη φυτοπροστασία της αμπέλου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9:00  - 13.00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων που βρίσκεται στο 2οόροφο του Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Οι παρουσιάσεις θα είναι στα Αγγλικά. Το Πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται.

Συνημμένα: