Ημερίδα με τίτλο "Αναλύσεις Εδαφών, Φυτικών Ιστών και Νερών: Προκλήσεις και Προοπτικές"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 25 Νοε 2022

Στο πλαίσο του ΠΜΣ "Φυτό-Ριζόσφαιρα-Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών", το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γ.Π.Α. σε συνεργασία με το Planterra Institute, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "Αναλύσεις Εδαφών, Φυτικών Ιστών και Νερών: Προκλήσεις και Προοπτικές".
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της ημερίδας: 25/11/2022 στις 12.00
Χώρος: αίθουσα της βιβλιοθήκης
 

Συνημμένα: