ΗΜΕΡΙΔΑ "Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της Ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03 Μαρ 2023

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - FISHmID», η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η ταυτοποίηση ειδών ψαριών που διακινούνται ευρέως στην Ελληνική αγορά, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές και μοριακούς δείκτες. Επιλέχθηκαν ενδημικά είδη υψηλής εμπορικής σημασίας και συγκεκριμένα τα: 

 

  • Pagrus pagrus (φαγκρί) και Dentex dentex (συναγρίδα) της οικογένειας Sparidae, Epinephelus aenaus (σφυρίδα) και E. marginatus), (ροφός) της οικογένειας Serranidae (Υποέργο 1, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 
  • Solea solea (γλώσσα) της οικογένειας Soleidae, Anguilla anguilla (χέλι) της οικογένειας Anguillidae, και Merluccius merluccius (μπακαλιάρος) της οικογένειας Merlucciidae (Υποέργο 2, Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Υδροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), 
  • Mullus surmuletus (μπαρμπούνι) και M. barbatus (κουτσομούρα) της οικογένειας Mullidae (Υποέργο 3, Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). 

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.

 

Θα υπάρχει δυνατότητα Live streaming στη διεύθυνση:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13907

 

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ΗΜΕΡΙΔΑ στο παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Πράξης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://fishmid.aua.gr/