Ημερίδα διάχυσης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Legumes4Protein: Ψυχανθή - Δράσεις για τη βιώσιμη παραγωγή και αξιοποίηση κτηνοτροφικών ψυχανθών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 14 Οκτ 2019

“Ημερίδα  διάχυσης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Legumes4Protein: Ψυχανθή”

“Δράσεις για τη βιώσιμη παραγωγή και αξιοποίηση κτηνοτροφικών ψυχανθών.”

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Κεντρικό κτίριο)

14-15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Η ημερίδα οργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, το ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Ψυχανθή» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και την Ελλάδα. Θα αναπτυχθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των κτηνοτροφικών ζώων, τη γενετική βελτίωση τους για περιορισμό των αντιδιατροφικών παραγόντων καθώς και την οικονομικότητα της χρήσης τους στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της χρήσης τους.