Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09 Νοε 2015 έως Τρίτη 10 Νοε 2015

Στόχος του Φόρουμ είναι ο διάλογος, η πληροφόρηση, η διάδοση καλών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, η συμβολή στη δημιουργία εργαλείων για την άνθιση των κοινωνικών – συνεταιριστικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή πρακτικών πληροφοριών για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία συνεργατικών επιχειρήσεων.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (www.seforum.gr) συνδιοργανώνουν:

  • Άνεμος Ανανέωσης Κοιν.Σ.Επ.,
  • Ashoka Ελλάδας,
  • Εταιρεία Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αθηναίων,
  • Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας,
  • Impact Hub Athens,
  • SES-Net (Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής
  • Επιχειρηματικότητας),
  • Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
  • 180 Μοίρες
Συνημμένα: