Ευαισθητοποίηση των φοιτητών για την ανάπτυξη ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας σε θέματα: Ψηφιακής και Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης», διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 31 Μάιος 2023

Ημερίδα με τίτλο: «Ευαισθητοποίηση των φοιτητών για την ανάπτυξη ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας σε θέματα: Ψηφιακής και Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης», διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για φοιτητές με τίτλο «Ευαισθητοποίηση των Φοιτητών για την ανάπτυξη ερευνητικής και επιχειρηματικής κουλτούρας σε θέματα: Ψηφιακής και Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης», στο πλαίσιο του έργου « GREEK EIT FOOD RIS HUB » την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων  στον 2ο  όροφο του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης. Στη λήξη της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ένα διαδραστικό σεμινάριο, όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές θα παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία παρουσίασης μίας επιχειρηματικής  ιδέας με experts/επενδυτές και ταυτόχρονα θα λάβουν καθοδήγηση από έμπειρους ερευνητές/μέντορες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/42FznUG. Η εκπαιδευτική ημερίδα θα αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας στην εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς διασυνδέει την εκπαίδευση με το Επιχειρείν, προάγοντας τις συνεργασίες και ενισχύοντας τη δυναμική των δράσεων τόσο του EIT FOOD όσο και του  Agribooster.

Το EIT Food, το οποίο ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Εuropean Institute of Innovation & Technology),  αποτελεί μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία, η οποία επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων από διαφορετικούς συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Στην ευρύτερη κοινότητα του ΕΙΤ Food συμμετέχουν κορυφαίες εταιρίες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και πανεπιστήμια αλλά και ερευνητικά κέντρα από τον  ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry Disruptors Game Changers υπέβαλαν σχετική πρόταση στην επιτροπή κρίσης του Ινστιτούτου EIT Food το 2021. Η επιτροπή κρίσης του EIT Food, επέλεξε την υποβληθείσα πρόταση, ώστε να είναι ο περιφερειακός κόμβος του EIT Food στην Ελλάδα. Σήμερα το 2023, οι ανωτέρω partners συνεχίζουν να αποτελούν τον περιφερειακό κόμβο του EIT Food στην Ελλάδα, ως Community Partners.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Agribooster, είναι ένα Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις του Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (InnovinAgri), και έχει ως στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών που άπτονται των αντικειμένων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (κωδικός ΟΠΣ 5132772) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο του προγράμματος επιτάχυνσης είναι η υλοποίηση δομής επιτάχυνσης σε θέματα αγροδιατροφής,  προσφέροντας σε ωφελούμενους, υπηρεσίες εκπαίδευσης στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, συμβουλευτική καθοδήγηση σε χρηματοοικονομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα, αλλά και σε τεχνικά θέματα όπως τα γεωπονικά  και θέματα πληροφορικής, καθώς επίσης και σε νομικά θέματα. Η επίσημη σελίδα του Προγράμματος προσφέρει περισσότερες πληροφορίες εδώ