Ενημερωτική Δράση πρόληψης αποβλήτων Waste PREMIUM

Ημερομηνία: 
Τρίτη 24 Νοε 2020 έως Τετάρτη 25 Νοε 2020

Στο πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction - EWWR, www.ewwr.eu) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξάγει τη 2ήμερη (24-25 Νοεμβρίου) ενημερωτική δράση “Waste PREMIUM” και καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να υιοθετήσουν πρακτικές  πρόληψης καθώς και ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Μπορείτε, αν θέλετε, να φυλάξετε ή/και να διαμοιράστε το ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει τα αφισάκια για τη μείωση του πλαστικού, τον συνοπτικό Οδηγό για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την ενημερωτική αφίσα για τις δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης στο ΓΠΑ.

Στείλτε στο env@aua.gr σχόλια για το παρόν και το μέλλον της περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΓΠΑ. Γίνε και εσύ μέλος της συμμαχίας για την προώθηση της αειφορίας στο πανεπιστήμιο.