Εισβλητικά είδη εντόμων σε δασικά, αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα της Ευρώπης: Βιολογία, παρακολούθηση και διαχείρισή τους σε μεγάλη κλίμακα

Ημερομηνία: 
Τρίτη 16 Ιουλ 2024

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE eGymer «Χρήση έξυπνων παγίδων και φερομονών για τον έλεγχο του Lymantria dispar: φιλική προς το περιβάλλον αντιμετώπιση στην πράξη» (LIFE20 ENV/GR/000801), διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Εισβλητικά είδη εντόμων σε δασικά, αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα της Ευρώπης: Βιολογία, παρακολούθηση και διαχείρισή τους σε μεγάλη κλίμακα».

Συνημμένα: