Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες. Η βραχύχρονη μνήμη. (9 λέξεις)

Ημερομηνία: 
Τρίτη 17 Ιαν 2017

"Πλησιάζουν οι εξετάσεις και δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις; Θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει με την μνήμη σου; Αναρωτιέσαι ποιες μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν ;''

Έλα στο 2ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 17/1/2017 10:30-12:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος: «Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες. Η βραχύχρονη μνήμη. (9 λέξεις)»

Στο δεύτερο διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο θα  παρουσιαστούν οι Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες αναφορικά με τις μνημονικές λειτουργίες.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε την βραχύχρονη μνήμη (ΒΜ), αναφορικά με το δεδομένο ότι η μνήμη  είναι ένα ενιαίο σύστημα που αποτελείται από διαφορετικές δομές γνωστό ως διμερές ή λειτουργικό μοντέλο μνήμης (modal model of memory). H δυσλειτουργία της βραχύχρονης μνήμης εξετάζεται ως βασική παράμετρος στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών επειδή η ΒΜ εμπλέκεται στη συγκράτηση μικρών ποσοτήτων πληροφορίας για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας στην διάκριση της αισθητηριακής μνήμης (sensory memory) από αυτή της  ΒΜ (short –term memory). Οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες θα συζητηθούν με έμφαση την εμπειρική τεκμηρίωση και τις μνημονικές λειτουργίες σε κείμενα από τα διδασκόμενα  γνωστικά αντικείμενα.

Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 225-229). Αθήνα: Τόπος.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α.

 Μη χάνεις την ευκαιρία.

Σε περιμένουμε!