Διαλέξεις της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 13 Φεβ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας κ. Γεώργιος Ζέρβας έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας,  στις διαλέξεις των κ.κ. Θεμιστοκλή Λέκκα και Δημητρίου Λάλα που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Α.

     Γεώργιος Ζέρβας

     Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Συνημμένα: