Απολογισμός του έργου της ΔΑΣΤΑ & Βράβευση Πολυμεσικών Εφαρμογών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 26 Οκτ 2015

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι  και τα στελέχη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) & του Γραφείου Κεντρικών Δράσεων  Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΠΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 στις 13:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (2ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης), στην εκδήλωση με θέμα: «2010-2015, Απολογισμός  του έργου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) &του Γραφείου Κεντρικών Δράσεων  Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΠΕ) & Βράβευση των καλύτερων πολυμεσικών εφαρμογών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ».

Η εκδήλωση γίνεται προς τιμή όλων όσων συμμετείχαν στην πραγματοποίηση των δράσεων των δομών, καθώς και των φοιτητών-φοιτητριών και αποφοίτων που χρησιμοποίησαν και ευεργετήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες .