ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ Γ.Π.Α. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01 Ιουν 2016

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση και πληρέστερη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων νέων επιστημόνων για τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνημμένα: