9ο Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών Γρ. Διασύνδεσης με τίτλο: «Τι σημαίνει μακροχρόνια μνήμη, ποιες είναι οι μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν στην απομνημόνευση;»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22 Μάιος 2018

Τι σημαίνει μακροχρόνια μνήμη,  ποιες είναι οι μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν στην απομνημόνευση;

Έλα στο 9ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 22/5/2018 12:30-14:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος: «Το εξεταστικό πρόγραμμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι μνημονικές τεχνικές. Χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών»

Το 9ο διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο σκοπεύει να παρουσιάσει τις μνημονικές τεχνικές αναφορικά με την χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε την χαρτογράφηση, και την ανάλυση πληροφοριών που φέρει το εξεταστικό πρόγραμμα. Η νοερή απεικόνιση του προγράμματος αποτελεί την νοητική γλώσσα που βασίζεται σε ένα μη συνειδητό, έμφυτο συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η χαρτογράφηση με τις εικονικές αναπαραστάσεις είναι μία ακόμη μνημονική  τεχνική όπου οι εικόνες λειτουργούν και δίνουν νόημα στα κείμενα και τις περιγραφές των μαθημάτων. Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε ‘’να τρέχουμε’’ ψηφιακές εικόνες από τις διαλέξεις και τις διαφάνειες που έχουν δοθεί στα μαθήματα και να δημιουργούμε νόημα σύμφωνα με την θεωρία του νου όπου ο νους είναι το λογισμικό του εγκεφάλου, οι μνημονικές τεχνικές διαμεσολαβούν και αναλαμβάνουν ρόλο υπολογιστικού λειτουργισμού

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις συνειδητοποίησης της νοητικής γλώσσας στην προσωπική μέθοδο μελέτης. Ακόμη θα ασκηθούμε στην χαρτογράφηση με εικονικό και συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα στο εξεταστικό πρόγραμμα, με αναλογικό τρόπο και με τον υπολογιστή.

Εισηγήτρια: κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης του ΓΔ αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ του Γ.Π.Α.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ και είναι δωρεάν.
 Μη χάνεις την ευκαιρία. Σε περιμένουμε!
Περισσότερες πληροφορίες στο fb και στο email: career@aua.gr