6ο μικροομαδικό εργαστήριο Mνημονικών Tεχνικών δωρεάν για φοιτητές ΓΠΑ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 21 Μαρ 2017

Θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει με την μνήμη σου; Τι σημαίνει μακροχρόνια μνήμη,  ποιες είναι οι μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν στην απομνημόνευση;

Έλα στο 6ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 21/3/2017 10:30-12:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος: «Μνημονικές τεχνικές μελέτης και αυτοβιογραφική μνήμη»

Το 6ο διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο σκοπεύει να παρουσιάσει μνημονικές τεχνικές μελέτης αναφορικά και αυτοβιογραφική μνήμη.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε θέματα σχετικά με την αυτοβιογραφική μνήμη που έχουμε για την ζωή μας και η οποία αποτελεί ειδική κατηγορία επεισοδιακής μνήμης. Οι μνημονικές  τεχνικές μελέτης  απορρέουν από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εργαζόμενης μνήμης αναφορικά με τις διεργασίες ανάσυρσης(1) πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη, την συμμετοχή στην κωδικοποίηση(2) νέων πληροφοριών, τον συντονισμό(3) του φωνολογικού κυκλώματος και του οπτικοχωρικού σημειωματάριου. Η αυτοβιογραφική μνήμη, ως μνημονική τεχνική κατανέμει τους διαθέσιμους γνωστικούς πόρους, ελέγχει, και μεταθέτει την προσοχή, επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές για την εκτέλεση του νοητικού έργου με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις συνειδητοποίησης του ατομικού τρόπου μελέτης  με έμφαση το κεντρικό σύστημα ελέγχου τόσο των λεκτικών και ακουστικών πληροφοριών των μαθημάτων από το φωνολογικό κύκλωμα όσο και τις οπτικές και χωρικές πληροφορίες στο αμφιθέατρο ή το εργαστήριο από το οπτικοχωρικό σημειωματάριο.

Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: Τόπος Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Αυτοβιογραφική μνήμη. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 231-234). Αθήνα: Τόπος.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α.