2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25 Μάιος 2017 έως Παρασκευή 26 Μάιος 2017

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί με μεγάλη χαρά στο

2ο  Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

στις 25 – 26 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γ.Π.Α

 

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και πληροφορίες για την παρακολούθηση του έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://gis2017.aua.gr

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης (όπως: χωρική αλληλεπίδραση, χωρική αυτοσυσχέτιση, χωρική παρεμβολή, γεωστατιστική, χωρική παλινδρόμηση), σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.

Σκοπός του Συνεδρίου η χρήση τεχνολογιών GIS και χωρικής ανάλυσης στη χωρικά και χρονικά καθορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου όπως τελικά διαμορφώθηκε, περιλαμβάνει 31 προφορικές ανακοινώσεις κατανεμημένες σε 6 συνεδρίες, 10 αναρτημένες ανακοινώσεις- poster, 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια, παρουσιάσεις από εταιρίες χορηγούς του συνεδρίου και διοργάνωση συζήτησης – στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Χωρικά και Χρονικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία».

Οι εργασίες που έχουν υποβληθεί ως γενικό περιεχόμενο τη χρησιμοποίηση δυνατοτήτων των GIS και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης:

  • Στην φυτοπροστασία
  • Στην χωρική και χρονική παρατήρηση ετήσιων και δενδρωδών καλλιεργειών με νέες τεχνολογίες
  • Στη διάθεση χωρικών δεδομένων και παροχή υπηρεσιών που αφορούν τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
  • Στην μελέτη και αξιολόγηση εδαφικών και υδατικών πόρων
  • Στο καθορισμό και την χαρτογράφηση διαφόρων οικοσυστημάτων
  • Στην ανάλυση αλλαγών χρήσεων γης

Τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε εργαστηριακούς χώρους για την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα GIS και Χωρικής Ανάλυσης:

  • Mobile GIS – GPS – Διαχείριση Δεδομένων στον Αγρό
  • GIS και Χωρική Μοντελοποίηση
  • Προγραμματισμός σε περιβάλλον GIS (Python και ArcGIS)
  • Εφαρμογή των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ/UAS) στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

 

Συνημμένα: