11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας με θέμα:"Υπόγεια νερά και τρωτότητα των υδροφόρων συστημάτων"

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04 Οκτ 2017 έως Παρασκευή 06 Οκτ 2017

Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, μετά τα πετυχημένα Συνέδριά της, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, διοργανώνει και φέτος το 11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας. Τα όποια οικονομικά προβλήματα δεν αποθαρρύνουν τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους για διαρκή ενημέρωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο όγκο εργασιών που έχουν υποβληθεί για παρουσίαση στο Συνέδριό μας.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία, σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς νέας επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας. Την ανάγκη της συνεχούς επικαιροποίησης των γνώσεων αυτών στον τομέα της Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας καλείται να καλύψει το επιστημονικό αυτό Συνέδριο, που διοργανώνεται ανά τριετία. Παράλληλα ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των μελών της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Τα Συνέδρια της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας αποτελούν πλέον θεσμό. Οι στόχοι της ξεπερνούν κάθε φορά τα ζητούμενα. Με δεδομένη την 17χρονη πορεία και εμπειρία στη διοργάνωση των Συνεδρίων της, από το 1ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο του 1990 έως το 11ο Διεθνές Συνέδριο 2017, η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας φιλοδοξεί, παρά τις αντίξοες συνθήκες και αυτό το Συνέδριο να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός.

Στόχος μας για το 11ο Συνέδριο είναι η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα του Συνεδρίου, η περαιτέρω βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου του, η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους στο θέμα του  νερού  και η ανάδειξη των βασικών σημερινών προβληματισμών που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας μας.

Η συζήτηση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το 11ο Διεθνές Συνέδριο Υδρογεωλογίας πιστεύουμε ότι θα εδραιώσουν ακόμη περισσότερο το ρόλο του Υδρογεωλόγου και όλων των άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με το νερό τόσο στη χώρα μας, όσο και σε κάθε άλλη χώρα που εκπροσωπείται μέσω των συμμετεχόντων συναδέλφων άλλων χωρών.

Το 11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

www.hydrogeologicalcongress.gr

 Ο Πρόεδρος της ΟΕ

Γεώργιος Σταμάτης

Καθηγητής ΓΠΑ