«Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - Συνέντευξη Επιλογής . Μύθοι και αλήθειες !»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23 Μαρ 2017

Διαδραστικό ομαδικό σεμινάριο από το Γραφείο Διασύνδεσης με τίτλο: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - Συνέντευξη Επιλογής . Μύθοι και αλήθειες !»

Την Πέμπτη 23  Μαρτίου 2017, 10:30-12:30, στη νέα αίθουσα στον 1ο όροφο του κτιρίου του Εστιατορίου/Κυλικείου.  Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΓΠΑ.  

Συνημμένα: