Σεμινάριο με θέμα: Web of Science

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21 Μαρ 2016

Αθήνα, 2/03/2016

Προς: Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Ε.Τ.Ε.Π.,

υπ. Διδάκτορες ,  Μεταπτυχιακούς φοιτητές & Διοικητικούς Υπαλλήλους Γ.Π.Α.

  
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Γ.Π.Α. (Β.Κ.Π./Γ.Π.Α.) σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο χρήσης της βάσης δεδομένων Web of  Science  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Β.Κ.Π./Γ.Π.Α. την 21 Μαρτίου 2016  στις 10:00 πμ. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι δύο ώρες και θα παρουσιαστεί από την κα Ευαγγελία Λιπιτάκη της εταιρείας Thomson Reuters . Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε αποστείλατε έως 16/3 συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση συμμετοχής στο library@aua.gr  καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα του σεμιναρίου. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

                                                                                                                                                                                                

 Ευχαριστούμε

 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Γ.Π.Α.