Ημερίδα με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης και Συμβουλευτικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του Έργου «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» »

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29 Ιουν 2018

Σας προσκαλούμε σε ημερίδα με τίτλο:

                          «Δράσεις Κατάρτισης και Συμβουλευτικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   Στο πλαίσιο του Έργου «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» »

Στις 29 Ιουνίου 2018 στις 12:00 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Έργο «Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά»  πραγματοποιείται με την χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers  State University of New Jersey, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και  την  Αμερικανική Γεωργική Σχολή .

Είναι ένα μακροχρόνιο και φιλόδοξο έργο, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την αναζωογόνηση της Ελληνικής Γεωργίας και του τομέα των τροφίμων, μέσω της επανεκκίνησης των νέων.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής που εκπόνησαν επιστημονικές ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018 σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλίας σε περίπου 250 νέους που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.  Στις παρουσιάσεις και συζητήσεις θα συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι νέοι παραγωγοί.  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

Μαίρη Καψοκεφάλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη