Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Advanced) στη Βάση Δεδομένων Web of Science

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Απρ 2016

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΓΠΑ (Β.Κ.Π./ΓΠΑ σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο (επίπεδο Advanced) χρήσης της βάσης δεδομένων Web of  Science  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Β.Κ.Π./ΓΠΑ την 19  Απριλίου 2016  στις 10:00 πμ.  Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι δύο ώρες (διάλλειμα 11:00-11:15) και θα παρουσιαστεί από την κα Ευαγγελία Λιπιτάκη, υπάλληλο της εταιρείας Thomson Reuters .

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η πρόσκληση και οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν στο σεμινάριο. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Ευχαριστούμε

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΓΠΑ

Συνημμένα: