Τελετή Καθομολόγησης Πτυχιούχων

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Δεκ 2017 έως Τετάρτη 20 Δεκ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι Τελετές Καθομολόγησης των πτυχιούχων θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 ΩΡΑ : 11:00 π.μ. για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, για τους φοιτητές το επίθετο των οποίων αρχίζει από Α έως και Λ και
 ΩΡΑ : 12:00 μ. για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, για τους φοιτητές το επίθετο των οποίων αρχίζει από Μ έως και Ω.
 ΩΡΑ : 13:00 μ.μ. για το Τμήμα Βιοτεχνολογίας και

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 ΩΡΑ : 11:00 π.μ. για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης,
 ΩΡΑ : 12:00 μ. για το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 ΩΡΑ : 13:00 μ.μ. για τα Τμήματα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων πρέπει να προσέλθουν 20΄ λεπτά πριν την έναρξη της ορκωμοσίας στην αίθουσα Τελετών που βρίσκεται στο 1ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου.

Επίσης οι εν λόγω πτυχιούχοι προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην Τελετή Καθομολόγησης μπορούν από 30-11-2017 να αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους κάνοντας εισαγωγή στην Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών (http://estudent.aua.gr) στην αρχική σελίδα με τις Ανακοινώσεις.
Τέλος, οι πτυχιούχοι οι οποίοι χρειάζονται Βεβαίωση για την παρουσία τους στην Τελετή Καθομολόγησης ώστε να αιτιολογήσουν την άδειά τους από το στρατό, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης μέχρι την Παρασκευή 15/12/2017.

Συνημμένα: