Καθομολογήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ Αποφοίτων του Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 18 Δεκ 2023 έως Παρασκευή 22 Δεκ 2023

Σας ενημερώνουμε ό,τι οι  Καθομολογήσεις των Διπλωματούχων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

 18.12.2023,  19.12.2023 και 22.12.2023 ως εξής:

14:30

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).
  • Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ.)  

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

14:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).
  • Τμήμα Βιοτεχνολογίας  (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).
  • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.). 

16:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ.). 
  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ.).

 

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

12:30

 

Καθομολόγηση Διδακτόρων αποφοίτων.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Από 13:30 έως 14:00 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 14:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Από 13:00 έως 13:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 14:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Από 15:00 έως 15:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 16:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Από 11:30 έως 12:00  οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Διδάκτορες απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 12:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Συνημμένα: