«Ξεναγήσεις Σχολείων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Μάιος 2018

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει καθιερώσει την επίσκεψη μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με στόχο την ενημέρωση για τα αντικείμενα του Πανεπιστημίου, ώστε να ξεναγηθούν στους πανεπιστημιακούς χώρους και τα Εργαστήρια.  Σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, οι Σχολές και τα Τμήματα του ΓΠΑ υποδέχονται τους μαθητές με τη συνοδεία των δασκάλων-καθηγητών τους για δίωρες ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους για τον σκοπό αυτόν φοιτητές του ΓΠΑ. 

 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των σχολείων και των μαθητών, οι μαθητές ξεναγούνται στα Εργαστήρια Μελισσοκομίας & Σηροτροφίας, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας (προβατοστάσιο-βουστάσιο), στο Εργαστήριο Υδροβιολογίας, στο θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών και στην προθήκη της ελιάς του Πλάτωνα, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης.  Το πρόγραμμα επισκέψεων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης το Εργαστήριο Γεωργίας, το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, το Εργαστήριο Ορυκτολογίας, το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας και επίσκεψη στο Γεωργικό Μουσείο, όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν ένα βίντεο με την ιστορία και τα επιστημονικά πεδία του ΓΠΑ. 

 Οι μαθητές του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς επίσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ερευνητικές και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.  Επίσης, σε συνεργασία με τα σχολεία το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών σε συνεργασία πάντα με τα Τμήματα και το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος. 

 Ειδικότερα, κάθε μέρα το Πανεπιστήμιο υποδέχεται 100 μαθητές που ξεναγούνται και ενημερώνονται από φοιτητές των τελευταίων εξαμήνων και που είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για τον σκοπό αυτόν.  Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουν επισκεφθεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.217 μαθητές, από 69 Δημοτικά Σχολεία, 65 Γυμνάσια και 58 Λύκεια, ενώ καθώς το πρόγραμμα λήγει στις 30.05.2018 αναμένονται να επισκεφθούν επιπλέον το Ίδρυμα 19 Δημοτικά Σχολεία με συνολικά 1430 μαθητές, 6 Γυμνάσια με 420 συνολικά μαθητές και 1 Δημόσιο Ι.Ε.Κ. με 35 σπουδαστές, καταλήγοντας σε μια αύξηση 16,5% επιπλέον σε σύγκριση με την περσινή αυξημένη συμμετοχή. 

 Όσα σχολεία επιθυμούν να ξεναγηθούν στους χώρους και τα Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 210 529 4840, 4844, 4845).

Συνημμένα: