Τεχνολογία οίνου – Making good wines

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29 Νοε 2021

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΓΠΑ σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Τεχνολογία οίνου – Making good wines” διάρκειας 55 ωρών που θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Κοτσερίδης (Καθηγητής ΓΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες:

https://kedivimaua.gr/programs/technologia-oinou-making-good-wines/