Προσβασιμότητα του συγγράμματος "Γενική Ανθοκομία" του Σάββα Δ., σε φοιτητές του ΓΠΑ με τύφλωση και με δυσκολίες/δυσχέρειες στην ανάγνωση κειμένου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03 Ιουν 2021

Η Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Αλέξανδρος Πουλοβασίλης», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με χαρά ανακοινώνει, ότι ένα (1) ακόμη σύγγραμμα του Πανεπιστημίου μας, τα οποίο έχει ειδικώς επεξεργαστεί από εμάς, είναι προσβάσιμο στους φοιτητές μας με τύφλωση και με δυσκολίες/δυσχέρειες στην ανάγνωση κειμένου.

· «Γενική Ανθοκομία», Δημήτριος Σάββας – Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, 2020

Το βιβλίο αυτό έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής πολυτροπικής Βιβλιοθήκης AMELib, όπου ο χρήστης εισέρχεται μόνο με προσωπικό κωδικό.

Ευχαριστούμε τον εκδοτικό οίκο για την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του βιβλίου.

Συνημμένα: