Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ημερομηνία: 
Τρίτη 25 Μάιος 2021

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2021-2022 στο διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ – ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ».

Το διιδρυματικό ΠΜΣ θα λειτουργεί από απόσταση, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΑΠ και θα ξεκινήσει να λειτουργεί την 1η Οκτωβρίου 2021.

Συνεπώς μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε έχει πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε θετικές επιστήμες από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί στην Αθήνα ή την Πάτρα.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την 31η Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο ΠΜΣ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ – ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ» θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/crops-under-cover-hydroponics/