Πριν κάνεις το Μηχανογραφικό σου Δελτίο … γνώρισε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών !

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 28 Ιουν 2019

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος  αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.

Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για το έτος 2019, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τις σπουδές στο ΓΠΑ από Καθηγητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Πληροφορίες για τις σπουδές και τα Τμήματα του ΓΠΑ μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Σχολές και Τμήματα του ΓΠΑ. Τέλος για τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει το ΓΠΑ στους αποφοίτους του, μπορείτε να ενημερωθείτε από το Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου .

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!