ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16 Σεπ 2022

Aγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες,

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Σας ανακοινώνουμε ότι με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά παρέχονται δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) του ΓΠΑ, στo πλαίσιο του υποέργου "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών" με Κωδικό ΟΠΣ 5045556. Οι συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης λαμβάνουν χώρα εντός του κτιρίου του Γραφείου Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει, όπως άγχος, οικογενειακά και προσωπικά θέματα, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους ζωή και καριέρα, και φέρουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στις σπουδές τους. Για να επικοινωνήσετε με τη ψυχολόγο του ΓΠΑ κ. Μπάκα Κρίστα, παρακαλώ στείλετε email στο careerpsy@aua.gr "

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).