Παράταση στη υποβολή των Επιχειρηματικών Ιδεών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16 Δεκ 2021

To Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ (InnovInAgri) ανταποκρινόμενο στο ενδιαφέρον των φοιτητών του ΓΠΑ για το 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ ανακοινώνει τη παράταση στη υποβολή των Επιχειρηματικών Ιδεών μέχρι τη Κυριακή 19/12/2021.