ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ 6Ο FORUM ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14 Μάιος 2021

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρος Κίντζιος θα συμμετάσχει στο 6ο Forum των Δελφών, το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 15.35 στο Ζάππειο Μέγαρο. Το θέμα της παρέμβασής του, αφορά στη συμβολή της έξυπνης γεωργίας στον μετασχηματισμό του ελληνικού αγροτικού τομέα, καθώς και τον στρατηγικό ρόλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως κόμβου του EIT Food στην ενδυνάμωση της ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην αγρoδιατροφή.

Όλες οι ομιλίες του Forum είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους και σε ζωντανή αναμετάδοση στον σύνδεσμο https://live.delphiforum.gr/agenda, πραγματοποιώντας εγγραφή στον σύνδεσμο  https://delphiforum.gr/register  και με δωρεάν συμμετοχή.

Συνημμένα: