Ο Καθ. Σ. Χαρουτουνιάν μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Διεθνή Ομάδα Ειδικών Ελλάδος-Βόρειας Μακεδονίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 02 Δεκ 2019

Ο Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ και Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκο Χαρουτουνιάν ορίστηκε μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Διεθνή Ομάδα Ειδικών Ελλάδος-Βόρειας Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 1 παρ. 3 (θ) της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αντικείμενο των εργασιών της Ομάδας είναι η διευθέτηση των θεμάτων που αφορούν τις χρήσεις των εμπορικών ονομασιών, εμπορικών σημάτων και επωνυμιών.

Στην εν λόγω επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι η Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου  της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Φωτεινή Παζαρτζή, μετέχουν επίσης δυο στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και ένας εκπρόσωπος των Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ανάδειξη της διακριτής ταυτότητας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων και στην καλή συνεργασία των δύο χωρών.