ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ημερομηνία: 
Κυριακή 22 Μαρ 2020

Μετά τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, ο Πρύτανης αποφάσισε τα κατωτέρω:

  1. Οι κατηγορίες προσωπικού: Φύλακες, Σταυλίτες, οδηγοί προσωπικό Καθαριότητας, τεχνίτες και  το προσωπικό της υπηρεσίας δικτύου- διαδικτύου, η εργασία των οποίων δεν μπορεί να εκτελείται με τηλεργασία, θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία και εκ περιτροπής
  2. Οι Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονομικού, Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τεχνικής Υπηρεσίας και ο ΕΛΚΕ θα παραμένουν σε λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού, δύο ημέρες την εβδομάδα, εκ περιτροπής. Το προσωπικό τις λοιπές ημέρες θα πραγματοποιεί την εργασία του με τηλεργασία, υπό την επίβλεψη του προϊσταμένου του. Στο μέτρο αυτό εντάσσεται το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Μηχανοργάνωσης. Στο μέτρο αυτό δεν εντάσσεται το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο θα παραμένει σε λειτουργία καθημερινά τις εργάσιμες ώρες με την ελάχιστη παρουσία προσωπικού, εκ περιτροπής
  3. Το Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων θα λειτουργεί καθημερινά με την εκ περιτροπής παρουσία του προσωπικού
  4. Οι Γραμματείες του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου θα εκτελούν τις εργασίες τους με τηλεργασία και θα παρίστανται όταν υπάρχουν συνεδριάσεις
  5. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος θα παραμείνουν σε λειτουργία με την ελάχιστη παρουσία προσωπικού, δύο άτομα/ημέρα
  6. Τα Εργαστήρια του Ιδρύματος θα λειτουργούν με ευθύνη του Διευθυντή τους και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες περί μη συνωστισμού. Επιπλέον θα πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά η κατάσταση επισκεπτών
  7. Η διακίνηση των εγγράφων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο μεγαλύτερο, κατά το δυνατόν, μέρος.
  8. Οι άδειες μετακίνησης του προσωπικού θα συνταχθούν από τη Διοίκηση τη Δευτέρα 23.03.2020, θα είναι ονομαστικές και θα αποσταλούν στα e-mail του προσωπικού. Το προσωπικό που δεν διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παραλάβει την άδεια από τον προϊστάμενό του.

 

Εκ της Πρυτανείας