" Λόγω τεχνικού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος η επικοινωνία με το ΓΠΑ γίνεται προσωρινά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο"

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04 Σεπ 2019

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος η επικοινωνία με το ΓΠΑ γίνεται προσωρινά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο