Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Αποφοίτων 2017-2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03 Μάιος 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας πληροφορούμε ότι η Καθομολόγηση των Διπλωματούχων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2018.
(Θα δοθεί νέα ανακοίνωση, σχετικά με τον προγραμματισμό ωρών Καθομολόγησης, και για κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Γ.Π.Α.)

Συνημμένα: