ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21 Σεπ 2022

Αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές των κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ,10%,Ειδικοί Λόγοι Υγείας και Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: