Ηλεκτρονική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Ημερομηνία: 
Τρίτη 12 Ιαν 2021
  • Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που παρακολουθεί ένα μάθημα έχει δικαίωμα να το αξιολογήσει με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται στο αντίστοιχο εξάμηνο και δεν παρακολουθεί το μάθημα από μεταφορά προηγούμενων ετών.
  • Η αξιολόγηση για κάθε μάθημα θα πραγματοποιηθεί την ώρα της διδασκαλίας και ο διδάσκοντας θα ενημερώσει τους φοιτητές για την έναρξη και λήξη της διαδικασίας, σαν να πραγματοποιείται αυτή σε φυσική αίθουσα με έντυπα ερωτηματολόγια.
  • Ο διδάσκοντας, πέρα από την ενεργοποίηση της διαδικασίας και την παραχώρηση χρόνου, δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση σε όσα καταχωρούν οι φοιτητές στα ερωτηματολόγιά τους. Οι διδάσκοντες θα λάβουν γνώση μόνο των συνολικών αποτελεσμάτων και μόνο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου και την καταχώρηση των βαθμολογιών.
  • Για την είσοδο του φοιτητή/ φοιτήτριας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί του/ της (που έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο).
  • Μετά την είσοδο του/ της στην ηλεκτρονική αξιολόγηση, εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα μαθήματα που έχει εγγραφεί στο τρέχον εξάμηνο σπουδών.
  • Στη συνέχεια επιλέγει το μάθημα που έχει ενεργοποιηθεί από τον διδάσκοντα και προχωρά στην συμπλήρωση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου.
  • Θεωρία και Εργαστήριο (εφόσον υπάρχει) αξιολογούνται ξεχωριστά
  • Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dasta.aua.gr/equest από 12 έως 24 Ιανουαρίου 2021.
  • Αναλυτικές οδηγίες είναι αναρτημένες στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να απευθύνεστε στο modip@aua.gr