Το Γ.Π.Α ανέλαβε τη μελέτη για την κατοχύρωση του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως Π.Γ.Ε.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Φεβ 2019

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

 

Μετά από ανοικτή πρόσκληση  του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προς τα Εργαστήρια Γαλακτοκομίας του ΓΠΑ και Τεχνολογίας Γάλακτος  του ΑΠΘ,  το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας επελέγη να εκπονήσει τη μελέτη για την σύνταξη του φακέλου κατοχύρωσης  του «Ελληνικού Γιαουρτιού»,  το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο  εμβληματικά προϊόντα μας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η μελέτη θα υλοποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου, με επικεφαλής τον Αναπλ. Καθηγητή Γαλακτοκομίας Θεόφιλο Μασούρα.

Η κατοχύρωση του προϊόντος  ως ΠΓΕ αναμένεται  να  επιφέρει  μια νέα δυναμική ανάπτυξης τόσο του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και του τομέα της  μεταποίησης.

Πιο συγκεκριμένα  θα συμβάλει στην:

  • Ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής, μέσω της παραγωγής αναγνωρισμένου ποιοτικού προϊόντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια μακρά παράδοση, ιστορία αλλά και διεθνή φήμη και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διατροφική κουλτούρα των Ελλήνων.
  • Διατήρηση των συνθηκών και τεχνικών παραγωγής σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα και, όπου απαιτείται, τον εκσυγχρονισμό  των μονάδων μεταποίησης.
  • Ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα στην ενίσχυση του εισοδήματος των  παραγωγών γάλακτος (κτηνοτρόφων) και μεταποιητών αλλά και όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του γιαουρτιού.

Το  Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, έχοντας  ως προτεραιότητα  τις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας, πέραν της μεγάλης τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας που διαθέτει στους τομείς της επιστήμης γάλακτος και προϊόντων του, συνεργάζεται και αποτελεί διαχρονικά  σύμβουλο της πολιτείας συμβάλλοντας στην επίλυση  προβλημάτων της ελληνικής γαλακτοκομίας. Συνεργάζεται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπουργείο ΑΑ&Τ, ΕΦΕΤ, ΕΘΙΑΓΕ, Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, βιομηχανίες, επιχειρήσεις, εταιρίες, ιδιώτες παραγωγούς κ.α.) για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων διατηρώντας μία ουσιαστικά δημιουργική και καρποφόρα σχέση μεταξύ Πανεπιστημίου, παραγωγικών τάξεων και κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του πλούτου της ελληνικής τυροκομίας, πραγματοποιώντας ερευνητικές μελέτες και υλοποιώντας αρκετά προγράμματα που έχουν  ως αντικείμενο την αναγνώριση των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων ως Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε. Μια από τις πιο σημαντικές του  πρωτοβουλίες ήταν η σύνταξη και υποβολή,  για λογαριασμό των παραγωγικών φορέων,  των φακέλων  για την κατοχύρωση των 20 τυριών ΠΟΠ που αναγνώρισε η ΕΕ. Ειδικότερα για την Φέτα, το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας έχει συμβάλει ουσιαστικά στον αγώνα κατοχύρωσή της ως Π.Ο.Π, τόσο  στην υποβολή του φακέλου αναγνώρισης και την πρώτη κατοχύρωση της στις 12.06.1996 [Κανονισμός (ΕΚ) 1107/96], όσο και στις  μάχες που ακολούθησαν από  την πρώτη αμφισβήτηση της κατοχύρωσή της  το 1999 μέχρι την πλήρη αναγνώριση ως ΠΟΠ από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο το 2005, αλλά  και στη μάχη που δίνεται σήμερα με αφορμή τις συμφωνίες CETA και SADC της ΕΕ με τον Καναδά και την Νότιο Αφρική.