Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στα καλύτερα παγκοσμίως Πανεπιστήμια

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19 Μάιος 2021

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιων Πανεπιστημιακών Κατατάξεων - Center for World University Rankings (CWUR), το Πανεπιστήμιο μας συμπεριλήφθηκε για το έτος 2021-2022, στην κατάταξη των καλύτερων Πανεπιστημίων  στον κόσμο. Η κατάταξη βασίστηκε στην αποτίμηση και βαθμολόγηση 19.788 Πανεπιστημίων παγκοσμίως, από τα οποία ξεχώρισαν τα καλύτερα 2.000.

Η μεθοδολογία της CWUR, χρησιμοποιεί επτά (7) αντικειμενικούς και ισχυρούς δείκτες, ομαδοποιημένους σε τέσσερις (4) τομείς, για την ως άνω κατάταξη:

1) Η Ποιότητα της Εκπαίδευσης, η οποία μετράται από τον αριθμό των αποφοίτων, οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα και μετάλλια, σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%],

2) Η Απασχόληση των Αποφοίτων (Alumni Employment), η οποία μετράται από τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων που κατέχουν θέση CEO, στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, σε σχέση με το μέγεθος του Πανεπιστημίου [25%],

3) Η Ποιότητα της Σχολής (Quality of Faculty), η οποία μετράται από τον αριθμό των καθηγητών και των ερευνητών, οι οποίοι έχουν κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, έπαθλα και μετάλλια [10%],

4) Η Ερευνητική Επίδοση (Research Performance), η οποία αποτιμάται, με βάση τους κάτωθι τέσσερις (4) δείκτες, λαμβάνοντας το 40% της συνολικής βαθμολογίας:

  • Το Ερευνητικό Προϊόν, το οποίο αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό των ερευνητικών άρθρων [10%]. Τα ερευνητικά τεκμήρια λαμβάνονται από τους πίνακες Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index και Arts & Humanities Citation Index που περιλαμβάνονται στη βάση Web of Science,
  • Η Ποιότητα των Δημοσιεύσεων, η οποία μετράται από τον αριθμό των ερευνητικών άρθρων που βρίσκονται σε περιοδικά κορυφαίας βαθμίδας [10%]. Τα περιοδικά επιλέγονται από το Clarivate Analytics’ Journal Citation Reports (JCR), το οποίο κατατάσσει σε επίπεδο σημαντικότητας, επιστημονικά περιοδικά από 23 βασικούς επιστημονικούς τομείς,
  • Η Επιρροή, μετρούμενη από τον αριθμό των ερευνητικών εργασιών που εμφανίζονται σε υψηλής επίδρασης περιοδικά [10%],
  • Ετεροαναφορές, που υπολογίζονται από τον αριθμό των υψηλής επίδρασης ερευνητικών άρθρων [10%].

Ως εκ τούτου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται ως εξής:

 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ι, ΙΙ

Center for World University Rankings (CWUR)

2021-2022

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΣΗ

2021-2022

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2021-2022

(ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

2021-2022

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

2021-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1662

11

67

1589

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και να τα συγχαρώ για το εξαιρετικό έργο τους. Ταυτόχρονα, εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, σε μια προσπάθεια ανάδειξης σε διεθνές επίπεδο του πολύ σημαντικού διδακτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου μας.

 

Ο Πρύτανης του ΓΠΑ,

Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Κατάταξης Center for World University Rankings: https://cwur.org/2021-22/country/greece.php