Επιστημονική Συνάντηση με τίτλο “Advanced Workshop on “Weed Mapping as a Tool in Plant Ecology and Weed Management”

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 06 Φεβ 2019

Τόπος διεξαγωγής: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), Κρήτη http://confer.maich.gr/

Διάρκεια του προγράμματος: 3 ημέρες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-18 Σεπτεμβρίου, 2019 

 

Το ‘Advanced Workshop’ διεξάγεται  υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την European Weed Research Society (EWRS),  το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας (Czech University of Life Sciences Prague) και την Ομάδα Εργασίας ‘Weed Mapping Working Group’   της European Weed Research Society (EWRS).

 

Σκοπός: Mεταπτυχιακοί σπουδαστές και υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές,  καθηγητές και περιορισμένος αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών από τον ιδιωτικό τομέα, να αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις  και εμπειρία στην εφαρμογή κλασσικών και νέων ψηφιακών μεθόδων για τη χαρτογράφηση των ζιζανίων, μέσω διαλέξεων σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση στο πεδίο στις παρακάτω   θεματικές  ενότητες:

  • Μέθοδοι αξιολόγησης και καταγραφής των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες  με τη χρήση κλιμάκων
  • Στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση για τη χωρική και μη χωρική εξάπλωση των φυτικών ειδών με τη χρήση γεωστατιστικής
  • Δημιουργία ψηφιακών χαρτών εξάπλωσης των ζιζανίων, ανάλυση και ερμηνεία των χαρτών
  • Χρήση της χαρτογράφησης στην εφαρμογή μεθόδων ακριβείας για την αντιμετώπιση των ζιζανίων  

 

Οι Θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως γνωστικό αντικείμενο: την χωρική  καταγραφή και χαρτογράφηση, α) των ζιζανίων στις καλλιέργειες, στους λειμώνες και στα φυσικά περιβάλλοντα,  β) των  φυτών εισβολέων, γ) των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ζιζάνια και δ) των σπάνιων αυτοφυών ειδών.  

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Γαρυφαλιά Οικονόμου Καθηγήτρια (economou@aua.gr), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dr. Hansjoerg Kraehmer. Πρώην Πρόεδρος της EWRS (Kraehmer-Hofheim@t-online.de)

Michaela Kolarova. Επίκουρη Καθηγήτρια (mkolarova@af.czu.cz), Czech University of Life Sciences Prague

 

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή:

Γαρυφαλιά Οικονόμου Καθηγήτρια   (economou@aua.gr) και

Διονύσιος Καλύβας Καθηγητής (kalivas@aua.gr)

Υποστήριξη

Δήμητρα Δουλφή Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (dimdoulfi@yahoo.gr)

 

Εγγραφή:

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή και τη  συνδρομή θα σταλούν στον ιστότοπο https://confer.maich.gr/registrations/weed_2019

Υποβολή περιλήψεων * : 1η Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου 2019

Αποδοχή περιλήψεων: έως 15 Απριλίου  

.

* Οι περιλήψεις θα πρέπει να αφορούν ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα που θα καλύπτουν τους κύριους σκοπούς της συνάντησης όπως,

  • η επικαιροποίηση της υφιστάμενης τεχνικής και επιστημονικής γνώσης στον τομέα της

       χαρτογράφησης των ζιζανίων  

  • η τεκμηρίωση των πρακτικών και των εργαλείων της χαρτογράφησης στο πεδίο
  • ο ρόλος της χαρτογράφησης των ζιζανίων στη άσκηση της ψηφιακής γεωργίας

 

Περισσότερες πληροφορίες  θα αναρτώνται στο ιστότοπο του Weed Mapping WG (www.ewrs.org/weed_mapping.asp.)