ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14 Σεπ 2023
ΤΙΤΛΟΣ :  Δ.Π.Μ.Σ. ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"
ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24
              ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΚΕΙΜΕΝΟ : Το  Τμήμα  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος  και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» να υποβάλουν αιτήσεις για το ακ. έτος 2023-24 από 21 Ιουλίου ως 5 Οκτωβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. dpms_dairy@aua.gr

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

       Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) και απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή Θεοφύλακτο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, Αθήνα, τηλ. 210-5294675

e-mail: theomas@aua.gr), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κα Ευγενία Μπινιάρη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55  Αθήνα,  τηλ. 210 5294445, e-mail: dpms_dairy@aua.gr  &  j.biniary@aua.gr),

  

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

 O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 Θεοφύλακτος Μασούρας

 Καθηγητής 
Συνημμένα: